Publiczne Przedszkole w Borkowie

Dyżur wakacyjny w Publicznym Przedszkolu w Borkowie - lipiec

Informujemy o możliwości zapisania dziecka do Publicznego Przedszkola w Borkowie na okres dyżuru wakacyjnego tj. na miesiąc lipiec.

Deklarację rodzica/opiekuna prawnego dotyczącą korzystania z wychowania i wyżywienia przedszkolnego należy składać w dyżurce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie

 w terminie od 01.06.2023 r. do 15.06.2023 r.

 

Ogłoszenie listy przyjętych: 19.06.2023 r. po godz. 14.00.

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w Borkowie w miesiącu lipcu 2023 

>>do pobrania  .doc<<

>>do pobrania .pdf<<

Karta informacyjna 

>>do pobrania  .doc<<

>>do pobrania .pdf<<

Upoważnienie do odbioru dziecka z Publicznego Przedszkola w Borkowie 

>>do pobrania  .doc<< 

>>do pobrania .pdf<<

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią w roku szkolnym 2022/2023 

>>do pobrania  .doc<<

>>do pobrania .pdf<<