Publiczne Przedszkole w Borkowie

Kadra

mgr Magdalena Kukiełka

 

Jestem absolwentką Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie studiowałam na kierunku "Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna”. Ukończyłam także ,, Rewalidację z wczesnym wspomaganiem rozwoju’’ oraz zgodnie ze swoimi zainteresowaniami studia podyplomowe ,, Plastyka i technika w szkole’’.

Lubię w dzieciach ich ciągłą chęć odkrywania świata, w czym staram się im pomóc najlepiej, jak tylko potrafię. Każdy dzień to dla mnie nowe wyzwanie, a uśmiech dziecka to najwspanialsza nagroda. Moje motto w pracy dziećmi brzmi: „Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać, dopiero potem uczy się je czytać. Należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć.” (Janusz Korczak)


  

mgr Dorota Formela

Jestem absolwentką Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie studiowałam na kierunku "Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną" oraz absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy z dziećmi oraz w życiu osobistym kieruję się jedną prostą zasadą "traktuj innych tak jak sam chciałbyś być traktowany oraz jakbyś chciał żeby byli traktowani Twoi bliscy". Szybko nawiązuję kontakt z dziećmi oraz dobrze się z nimi porozumiewam ponieważ sama w głębi duszy jestem nadal dzieckiem;)

 


mgr Beata Łopuska

 

Ukończyłam studia I stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią oraz II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna o specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju.

Praca z dziećmi była moim marzeniem od czasów dzieciństwa. Zawód nauczyciela wykonuję z ogromną przyjemnością. Czas spędzany z dziećmi to moje hobby, któremu w pełni się oddaję. Największy nacisk w swojej pracy kładę na wszechstronny rozwój swoich wychowanków, który jest tak ważny na pierwszym etapie edukacyjnym. Dbam o to, aby każde dziecko czuło się bezpiecznie i swobodnie a poprzez zabawę i poznawanie świata odkrywało swoje talenty i zainteresowania. Moim atutem jest łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi. Praca w przedszkolu daje mi ogromną dawkę satysfakcji, dzięki której czuję, że robię to, co jest dla mnie naprawdę najważniejsze.


 

mgr Kamila Pomykacz

 

Ukończyłam studia na kierunkach Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Edukacja wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. W zawodzie nauczyciela jestem od 14 lat. Praca z dziećmi pozwala mi codziennie odkrywać świat i cieszyć się z małych rzeczy.


mgr Dominika Gołębiowska

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku pedagogika, specjalność wczesna edukacja z terapią pedagogiczną (studia I stopnia) oraz kierunku pedagogika specjalna, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością (studia II stopnia). Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku nauczanie matematyki z elementami informatyki. Posiadam wiele rozmaitych szkoleń i kursów. Pragnę nieustannie się doskonalić, gdyż zawód nauczyciela jest procesem ciągłej nauki i szlifowania warsztatu. Odkąd pamiętam lubiłam opiekować się dziećmi, stąd wybór studiów był świadomą decyzją. Uważam, że praca z najmłodszym pokoleniem jest jedną z bardziej interesujących i zaskakujących, której nie można przewidzieć. Każdy kolejny krok w rozwoju dziecka, każdy uśmiech i obserwowana radość dzieci dają mi ogromną satysfakcję z wykonywanej pracy i mobilizację do kolejnych działań. Najważniejsze są dla mnie bezpieczeństwo i uśmiech dzieci.


mgr Paulina Kubiś

 

Jestem absolwentką Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyłam kierunki Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i język angielski oraz Pedagogika Wczesnoszkolna.
Obecnie jestem na II roku studiów podyplomowych na GWSH o specjalności Logopedia Ogólna z logopedią szkolną.Cały czas uzupełniam swoją wiedzę na licznych kursach i szkoleniach.
W pracy z dziećmi cenię ich szczerość i otwartość na nowe wyzwania.


mgr Monika Orczykowska

 

Ukończyłam studia magisterskie w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku edukacja wczesnoszkolna. Praca z dziećmi jest dla mnie tym, co sprawia mi radość. Cieszy mnie odkrywanie świata przez dzieci, ich ciekawość, spontaniczność i niekończąca się energia. Zależy mi, aby przekazywać dzieciom takie cechy jak wrażliwość, empatia, troska o drugiego człowieka, szacunek a także samodzielność, która będzie budować w nich poczucie własnej wartości.


 

mgr Ewa Młynarczyk

 

Prywatnie jestem żoną i mamą dwóch dziewczynek, a zawodowo nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Praca z dziećmi codziennie przynosi coś nowego i daje mi wiele satysfakcji. Przyświecają mi słowa Marii Montessori, która w imieniu dzieci pisała "pozwól mi zrobić to samemu"... Stawiam na działanie i samodzielne zdobywanie doświadczeń przez

dzieci. Przyjemność to towarzyszenie w rozwoju, a nie kierowanie nim.


mgr Adriana Nowicka

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie studiowałam nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym oraz logopedię. Dodatkowo posiadam kwalifikacje z zakresuterapii pedagogicznej, pedagogiki leczniczej i oligofrenopedagogiki. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji neurologopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim.

Każde spotkanie z dzieckiem sprawia mi ogromną radość i przynosi satysfakcję z tego kim jestem. Praca z dziećmi pozwala mi spojrzeć na zwykłe rzeczy oczami dziecka. To one nauczyły mnie i wciąż uczą, by cieszyć się każdą chwilą o czym my dorośli w ciągłym pośpiechu dnia codziennego zapominamy.


mgr Sylwia Bajerska

 

Jestem nauczycielką w przedszkolu już ponad 20 lat. Ukończyłam wydział pedagogiki, edukację wczesnoszkolną na Uniwersytecie Gdańskim, studia podyplomowe z Terapii pedagogicznej i drugie z Nauczania j. angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Moją pasją jest życie i tym zarażam


mgr Natalia Mularczyk

 

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku edukacja wczesnoszkolna i logopedia oraz studiów magisterskich na kierunku pedagogika społeczna. Posiadam certyfikat nauczyciela edukacji fundamentalnej. W codziennej pracy z dziećmi ważny jest dla mnie wszechstronny rozwój moich wychowanków zgodnie z założeniami teorii inteligencji wielorakich. Prywatnie szczęśliwa żona oraz mama Alicji i Wiktorii.

 


mgr Agnieszka Gardzielewska

 

Psycholog, pedagog- terapeuta, trener metod relaksacyjnych dzieci i młodzieży, mediator rówieśniczy.

Praca psychologa to moja pasja. Codzienny kontakt z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji. Z radością obserwuję, jak się rozwijają, zdobywają kolejne „szczyty”. Cieszę się, gdy mogę im w tym towarzyszyć, wspomagać ich rozwój czy pomagać w rozwiązywaniu trudności. Z drugiej strony mam szansę obserwować zmagania nauczycieli i rodziców oraz trud, jaki wkładają w wychowanie dzieci, zarówno w domu, jak i w przedszkolu oraz szkole. Od wielu lat staram się ich wspierać i pomagać w realizowaniu tego niezwykłego zadania.


 

mgr Natalia Janta

 

Jestem absolwentką studiów magisterskich Pedagogiki wczesnej edukacji ze specjalizacją terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Gdańskim.

„Prawdziwa nauka bardziej polega na zadawaniu odpowiednich pytań, aniżeli na dawaniu odpowiedzi” Josef Alberts. Jako nauczycielka pragnę być przewodniczką, która słucha, rozumie i wspiera indywidualny potencjał każdego wychowanka. Istotny jest dla mnie wszechstronny rozwój dzieci poprzez naukę w działaniu z wykorzystaniem metod aktywizujących. Żyję pasją do muzyki, tańca i ruchu, dlatego w pracy nauczyciela korzystam z mojego doświadczenia instruktorki tańca. Dziecięca spontaniczność, radość i ciekawość świata jest dla mnie niezwykłą inspiracją, która motywuje mnie do ciągłego rozwoju. Jako nauczycielka z zamiłowania pracuję z dziećmi i dla dzieci.


mgr Natalia Panfil

 

Jestem absolwentką studiów na kierunkach filologia polska , politologia oraz studiów podyplomowych na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Praca z dziećmi to moja pasja , każdy dzień w pracy to nowe odkrywanie siebie i innych.

Moje motto w pracy to słowa wybitnego pedagoga, Janusza Korczaka ,, W wychowaniu kieruję się sercem. Patrzę na dziecko sercem. Dostrzegam serce w dziecku , i dziecko w sercu. Jego i swoim."

Prywatnie szczęśliwa mama i żona . W wolnym czasie czytam książki z zakresu pedagogiki oraz spędzam czas z rodziną.


mgr Grażyna Witkowska

 

Nauczyciel dyplomowany nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej oraz Akademii Pedagogicznej w Słupsku.
W latach 2005-2007 wicedyrektor SP nr 19 w Gdańsku.
 

 

mgr Anna Olszewska

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna, oraz licencjackie wczesna edukacja z językiem angielskim i pedagogika resocjalizacyjna. Pracuję w zawodzie od 2010 roku. Jestem nauczycielem mianowanym a praca z dziećmi to moja pasja. Bardzo szybko nawiązuję nić porozumienia z dziećmi, staram się je zrozumieć w każdej sytuacji i dać poczucie bezpieczeństwa. Moje motto to słowa Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat". Uśmiech dziecka jest dla mnie czymś cudownym, wyjątkowym i szczerym i stanowi najlepszą zarówno motywację do pracy jak i nagrodę za podjęty przeze mnie trud.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą. 

 


 

mgr Marzena Klasa 

 
Nic nie daje tyle radości i szczęścia, co szczery uśmiech dziecka.

Jestem osobą opanowaną, cierpliwą i pozytywnie nastawioną do ludzi. Od zawsze interesowała mnie praca z dziećmi i uwielbiałam opiekować się młodszymi od siebie. Wiedziałam, że mój przyszły zawód będzie z tym związany. Wybierając kierunek studiów, bez żadnych wątpliwości zdecydowałam, że będzie to pedagogika.

Doświadczenie zdobyte w pracy z dziećmi nauczyło mnie, że zawód nauczyciela i opiekuna wymaga dużego wysiłku, ale dzięki temu, z dnia na dzień, obserwuje się postęp w rozwoju najmłodszych, co daje wiele satysfakcji i motywuje do realizacji dalszych działań. Poza rozszerzaniem wiedzy i umiejętności dzieci, zależy mi na tworzeniu życzliwej atmosfery i wywoływaniu u nich uśmiechu każdego dnia. W swojej pracy kieruję się empatią i sumiennością.

Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia Logopedyczne.