Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Oferty pracy

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie ogłasza nabór na stanowisko:

 

Pomoc kuchenna 

 

Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie

80-180 Gdańsk, ul. Akacjowa 2

Tel. 058 306-52-71

mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl

 

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie

Termin rozpoczęcia pracy01.09.2023 r.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Godziny pracy:   06:00 – 14:00, 07:30 – 15:30

 

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • Minimum wykształcenie zawodowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku;
 • Mile widziane doświadczenie w gastronomii.

 

Zakres obowiązków:

 • Wstępna obróbka surowców do produkcji posiłków – mycie, obieranie, oczyszczanie;
 • Rozdrabnianie surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn;
 • Pomoc w przygotowywaniu potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;
 • Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;
 • Sprzątanie kuchni, magazynów żywnościowych i innych pomieszczeń w wydzielonym rejonie;
 • Mycie i wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

 

Miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście w sekretariacie szkoły, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie pod adresem: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie ogłasza nabór na stanowisko:

 

Osoba do sprzątania

 

Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie

80-180 Gdańsk, ul. Akacjowa 2

Tel. 058 306-52-71

mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl

 

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie

Termin rozpoczęcia pracy01.09.2023 r.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Godziny pracy:   praca zmianowa 06:00 – 14:00, 13:00 – 21:00

 

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • Nieposzlakowana opinia,
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku;

 

Zakres obowiązków:

 • Codzienne utrzymywanie wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych
  do sprzątania;
 • Pomoc w podawaniu dzieciom posiłków w przedszkolu;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

 

Miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście w sekretariacie szkoły, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie pod adresem: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie ogłasza nabór na stanowisko:

 

Osoba do sprzątania

 

Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie

80-180 Gdańsk, ul. Akacjowa 2

Tel. 058 306-52-71

mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl

 

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie

Termin rozpoczęcia pracy01.10.2023 r.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Godziny pracy:   praca zmianowa 06:00 – 14:00, 13:00 – 21:00

 

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • Nieposzlakowana opinia,
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku;

 

Zakres obowiązków:

 • Codzienne utrzymywanie wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych
  do sprzątania;
 • Pomoc w podawaniu dzieciom posiłków w przedszkolu;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

 

Miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście w sekretariacie szkoły, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie pod adresem: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl